Berggreensgade 19, 2100
København Ø, DK
29 73 25 00
info@kisscsr.dk
Cvr. nr.: 38576856

Bæredygtig strategi med

et klart formål

Klar til at skille jer ud fra flokken?

Strategi med formål og ansvarlighed i en kompleks omverden

Vi oplever stor enighed i direktionslokalerne om, at den virkelighed de navigerer i er forandret drastisk i forhold til for bare et par år tilbage.  Reaktionerne på den høje grad af omskiftelighed, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed i markedet varierer fra optimisme henover nysgerrighed og til oprigtig bekymring. Ansvarlighedsagendaen med purpose, bæredygtighed og verdensmål er i centrum for dette paradigmeskifte i strategiudvikling. Det er pludseligt mainstream, at virksomheder forsøger at kapitalisere på bæredygtighed for at holde sig forrest i kampen om kunder, investorer og talenter. Det er altså ikke længere udelukkende et spørgsmål om compliance og risikoledelse, men et spørgsmål om at nutids- og fremtidssikre virksomheden. 

 

Nye forventninger i markedet

En lang række af nutidens mest succesfulde virksomheder er aktive spydspidser for purpose og bæredygtighed, ikke kun for at understøtte og supplere egne forretningsmål, men også for at skabe en bredere social virkning. De har indset at medarbejdere, investorer og kunder i stigende grad træffer beslutninger på baggrund af involvering og samhørighed – det at man deler værdier, en fælles vision eller et fælles formål med virksomheden – hvad enten det er B2C eller B2B. Det kommer til udtryk ved, at konventionelle strategi-, ledelses-, marketing-, og salgsmetoder begynder at levne plads til eftersyn, nye perspektiver og nye prioriteter. Alt sammen for at bidrage til udviklingen af forretninger der er proaktive og stimulerende, men samtidig forandringsparate og agile. Virksomheder der tager begreber som værdi og holdning, nærhed og ansvar, oprigtighed og effektfuldhed til sig.
 

Vores PUMA-metode kommercialiserer CSR og bæredygtighed

Vi oplever at de nye vilkår omdanner erhvervslivet, og de virksomheder der med succes omslutter og udnytter disse, kigger ind i en række klare fordele. Men det er lettere sagt end gjort. Mange CSR- og bæredygtighedsstrategier er højtflyvende, altomfattende og frakoblet virksomhedsstrategien. For at lykkes med en mere aktiv ansvarligheds- og bæredygtighedsdagsorden, skal der prioriteres benhårdt i tråd med forretningsstrategien, det skal gøres til ens eget, og det skal gøres enkelt og oprigtigt. 
Med vores PUMA-metode, som er målrettet og effektiv, og tager afsæt i jeres virksomhedsstrategi og purpose, har vi tilpasset bæredygtighed til nutiden og fremtiden. Metoden består af 4 overordnede trin, der sikrer en rød tråd og rentabilitet i arbejdet med bæredygtighed ved valg af kissCSR som CSR rådgiver.

Verdensmål gør sit indtog i strategiarbejdet


Verdensmålene, Sustainable Development Goals eller SDG’erne er for alvor rykket ind i strategilokalet. Det er gået op for dansk erhvervsliv, at millioner af mennesker i verden lever i fattigdom, biodiversiteten aldrig har været mere nedslående og at klimaforandringerne er akutte og reelle. Det er ikke ligefrem nye problemstillinger, men verdensmålene har givet virksomheder fornyet appetit på at vækste forretningen ved at bidrage til at løse nogle af klodens største udfordringer.  
 

De 17 mål og 169 delmål kan virke som en ordentlig mundfuld. Vi har derfor udviklet en metode, hvor vi sammen med kunden, med udgangspunkt i kundens værdikæde, systematisk matcher den nuværende forretning med delmålene. Det giver et enkelt overblik over, hvor og hvordan virksomheden umiddelbart har den største indvirken på verdensmålene. Baseret på vores erfaringer fra at arbejde med verdensmålene, har vi:

4 gode råd til arbejdet med Verdensmålene 

1 PRIORitÉR

I får klarhed over hvilke CSR-områder og målgrupper I skal prioritere og hvilke I skal fravælge med afsæt i formål. 


I finder ud af hvad CSR er for jer

2 UDNYT

I får at vide, hvor I skal vælge til og fra for at opnå størst fordel af jeres fokusområder med udgangspunkt i kunde- og konkurrentforhold.


I finder ud af hvor I kan drage fordel af CSR

3 MANØVRÉR

I får en enkel og effektiv styring af CSR som er direkte koblet til forretningen, og med klare roller og ansvarsområder.


I finder ud af hvem der har ansvar for handling og resultater

4 AGER

I får oversat CSR til konkrete indsatsområder, aktiviteter og målsætninger i en handlingsplan der giver mening. 


I får gevinst af CSR

01

Få valgt de verdensmål der er i tråd med jeres forretning – og så alligevel. Troværdighed og oprigtighed er altafgørende. For et pengeinstitut ligger mål 2 om stop sult ikke lige for, men det gør til gengæld mål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst. Vælger man som virksomhed alligevel at fokusere på et mål, der ikke intuitivt giver mening i forhold til ens kerneforretning, så skal man gøre sig ekstra umage. Så er det til gengæld også noget, som virksomheden kan differentiere sig på i markedet. I pengeinstituteksemplet kunne det være at udbyde investeringsprodukter som sociale obligationer, rettet direkte mod SDG 2 om stop sult - og med mindre mark-up end på konventionelle obligationshandler.

02

Få styr på compliance og risikoledelse forud for go-to-market. Inden marketing og branding får frit spil i forhold til udvalgte SDG’er, så skal hygiejnefaktorerne; compliance og risikoledelse være på plads. Det er desuden utroværdigt at køre på med en storstilet kampagne for mål 7 om bæredygtig energi, hvis man ikke allerede arbejder med energieffektivitet og indfrier interessenters forventninger i forhold til mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Med det sagt, så må nervøsitet for at blive kigget efter i kortene ikke være stopklods for at promovere mærkbare SDG-resultater.

03

Få sikret en rød tråd fra HQ til marked. Oftest udvikles virksomhedens tilgang til SDG’erne og samfundsansvar fra centralt hold i Danmark, hvor flere af verdensmålene ikke er lige så akutte som i andre markeder. Dermed kan hovedsædets SDG-indsatser virke fjerne, eller sågar ligegyldige, på virksomhedens eksportmarkeder. Er formålet et forretningsmæssigt udbytte, så skal SDG-indsatserne, også inden for samme verdensmål, målrettes de markeder virksomheden opererer på.  Mål 6 om rent vand og sanitet er fx vidt forskelligt fra Danmark til Kina til Australien.

04

Få gjort en forskel på baggrund af valg af verdensmål. Hvis verdensmålene skal være en integreret del af virksomhedens strategi, skal konkrete og ambitiøse målsætninger være en del af pakken. Hvis ikke arbejdet med de udvalgte SDG’er gør en reel forskel, så kan det være ligegyldigt – og i værste fald være SDG-wash på lige fod med greenwash. Det skal nytte noget ellers så lad være.