Berggreensgade 19, 2100
København Ø, DK
29 73 25 00
info@kisscsr.dk
Cvr. nr.: 38576856

Outsourcing af CSR

Omkostningseffektivt og enkelt

A

Der ofte opstår usikkerhed omkring hvornår nok er nok – og ikke mindst godt nok

B

Det ofte medfører et unødigt stort resursetræk grundet manglende erfaring og konvertering af energidata mv.

C

”Orden i eget hus” og tydelig kommunikation er i dag en hygiejnefaktor for mange interessentgrupper

D

I vil oftest møde et behov for kompetenceopkvalificering eller ekstern bistand

CSR-rapportering: Hvordan gør vi det enkelt og omkostningseffektivt? 

Det spørgsmål fylder i større eller mindre grad i ca. 1.200 virksomheder rundt om i Danmark der er omfattet af §99a i Årsregnskabsloven. For majoriteten af de virksomheder, som vi er i dialog med, er det en selvfølge at overholde reglerne. Samtidig ønsker de oftest ikke at udgive en lang og omfattende redegørelse for samfundsansvar målrettet alle interessenter. For dem er ambitionen, fuldt forståeligt, at være i compliance med et minimalt resursetræk.


Uanset om I ”blot” ønsker at være omkostningseffektivt på par med den nyeste lovgivning ift. samfundsansvar (ÅRL §99a), eller skal sikre fremdrift i et mere komplekst CSR-setup, eksempelvis i forbindelse med barsel, kan vi tilbyde en enkel og effektiv løsning.
 

Det er bestemt muligt selv at udfærdige og drifte rapporteringen, eller ansætte en resurse midlertidigt, men I bør overveje, at:

Hvad kan en outsourcing give jer?:

 • En intern resursebesparelse

 • Enkel og effektiv overholdelse af kravene i §99a

 • Minimal forstyrrelse af organisationen ift. indhentning af data mv.

 • Omkostningseffektiv rapportering

 • Redegørelse i tråd med jeres kerneforretning

 • En platform til at arbejde med kommercielt udbytte af CSR på længere sigt


 

Når I vælger os som CSR rådgiver, starter vi med at sammenholde jeres nuværende indsats, redegørelse og rapportering med den aktuelle lovgivning. Herefter udarbejder vi en køreplan til at indfri kravene i lovgivningen og evt. øvrige målsætninger der rækker udover. Vi sikrer gennem et effektivt årshjul, at jeres CSR-indsats er tidssvarende, i fortsat fremdrift, og at der altid er styr på politikker, målsætninger, data, rapportering mv.
 

Fem gode råd hvis I alligevel vælger selv at kaste jer over opgaven med jeres §99a redegørelse:

 • Overgør ikke redegørelsen – hold det enkelt

 • Politikker bør udarbejdes i tråd med jeres kultur og kerneforretning

 • Korte og præcise budskaber

 • Prioriter enkel og effektiv datahåndtering

 • Find inspiration til at bruge CSR kommercielt. En effektiv redegørelse kan være indgang til at arbejde strategisk med samfundsansvar